แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก ASHRAE

 ASHRAE Thailand             ASHRAE USA         Student  Membership


 
ASHRAE Thailand Chapter - - - (360 บ./ปี)
 
สิทธิประโยชน์
 
1. สิทธิเข้าใช้ห้องสมุด ASHRAE Thailand Chapter ได้ฟรี ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยี ข่าวสารวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับด้าน Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineer ทั้งในไทยและต่างประเทศ ณ ชั้น 3 อาคาร วสท.
2. สิทธิรับ Newsletter 3 เล่ม และ Journal 2 เล่มต่อปี
3. โอกาสพบปะกับผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ อาทิเช่น คณาจารย์ นักวิจัย พัฒนาและผู้อาวุโสในวงการ HVAC&R และผู้บริหารของ ASHRAE Thailand Chapter
4. โอกาสพบปะกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้บริโภค ในวงการ HVAC&R
5. สิทธิเข้ารับฟังการบรรยายเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับ HVAC&R โดยในแต่ละปีจะมี Distinguish Lecturer จาก ASHRAE สหรัฐอเมริกามาให้การบรรยาย โดยสมาชิก ASHRAE Thailand Chapter จะได้รับส่วนลดในราคาพิเศษ
 
 
 

ASHRAE USA - - - - - (230 $ /year)
 
สิทธิประโยชน์
 
เนื่องจาก ASHRAE ได้ก่อตั้งมาเป็นระยะกว่า 100 ปีแล้ว จึงได้รวบรวมบันทึกข้อมูลและผลงานวิจัยเกี่ยวกับ HVAC&R ให้เป็นกลุ่มก้อน ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าไปค้นคว้าหัวข้อที่ท่านสนใจได้จาก Website www.ashrae.org อีกทั้งจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

     1 ช่วยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเรื่อง HVAC&R ที่สนใจได้ครอบคลุมเกือบทุกเรื่อง
     2 ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานหรือทำธุรกิจให้กับตนเอง
     3 สามารถขอรับทุนในการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาได้
     4 เป็นแหล่งถ่ายทอดวิชาการใหม่ๆ โดยมีข้อมูลมากมายในห้องสมุด On Line
     5 สามารถซื้อหนังสือวิชาการต่างๆ ได้ในราคาที่ถูกกว่าปกติ
     6 สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ถ้าหากเกิดความขัดแย้งทางด้านแนวความคิดที่แตกต่างกัน
     7 มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงแต่ละปีของ ASHRAE สหรัฐอเมริกา และ ASHRAE ใน Region-XIII ซึ่งมีประเทศสมาชิกดังนี้ คือ ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และ อินโดนีเซีย
     8 มีโอกาสพบปะกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้บริโภค ในวงการ HVAC&R ทั่วโลก
     9 สิทธิได้รับ ASHRAE Journal รวมทั้ง ASHRAE Insight และ HVAC&R Industry E-Newsletter
หมายเหตถ สิทธิประโยชน์ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ตรวจสอบจาก www.ashrae.org โดยตรง เพื่อความแน่นอน

 
Down Load ใบมัครสมาชิก ASHRAE สำนักงานใหญ่
สมัครสมาชิก ASHRAE Online: https://www.ashrae.org/membership/join
 


ASHRAE STUDENT MEMBER - - - ( 25$ / YEAR)
 
สิทธิประโยชน์
 
1 ได้รับส่วนลดค่าสมาชิกรายปีจาก 230 US$ เหลืองเพียง 25 US$
2 ได้รับ ASHRAE Journal และ ASHRAE Insight 
3 ได้รับส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อหนังสืออื่นๆที่ ASHRAE จำหน่าย 
4 สิทธิขอรับทุนการศึกษา และส่ง Project เข้าแข่งขัน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ Chapter Zone XIII ทำให้ช่วยเพิ่มศักยภาพ และความรู้ด้าน HVAC&R
5 สามารถเรียนรู้และสามารถใช้เพิ่มเกรดในการเรียนรู้ด้าน HVAC&R ในหน้า Student Zone Web Page อีกทั้งยังช่วยเพิ่มทักษะและช่องทางการหางานทำในอุตสาหกรรม หรือธุรกิจ HVAC&R ได้ง่ายขึ้น 
6 ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมสัมมนาประจำปีของ ASHRAE Student Activity ที่สหรัฐอเมริกา หรือใน Zone ของ Chapter-XIII
หมายเหตุ สิทธิประโยชน์ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ตรวจสอบจาก www.ashrae.org โดยตรง เพื่อความแน่นอน
 
สมัครสมาชิก ASHRAE Student member
สมัครสมาชิก ASHRAE Online: https://www.ashrae.org/membership/join
 

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกสมาคมแอชเร่


สมาคมแอชเร่ (ASHRAE ASSOCIATION)  - - - (200 บ./ปี)
 
สิทธิประโยชน์
 
1. สิทธิเข้าใช้ห้องสมุด ASHRAE Thailand Chapter ได้ฟรี ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยี ข่าวสารวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับด้าน Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineer ทั้งในไทยและต่างประเทศ ณ ชั้น 3 อาคาร วสท.
2. สิทธิรับ Newsletter 3 เล่ม และ Journal 2 เล่มต่อปี
3. โอกาสพบปะกับผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ อาทิเช่น คณาจารย์ นักวิจัย พัฒนาและผู้อาวุโสในวงการ HVAC&R และผู้บริหารของ ASHRAE Thailand Chapter
4. โอกาสพบปะกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้บริโภค ในวงการ HVAC&R
5. สิทธิเข้ารับฟังการบรรยายเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับ HVAC&R โดยในแต่ละปีจะมี Distinguish Lecturer จาก ASHRAE สหรัฐอเมริกามาให้การบรรยาย โดยสมาชิก ASHRAE Thailand Chapter จะได้รับส่วนลดในราคาพิเศษ