ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนประจำปี 2022-23 (รายละเอียด Sponsor Package)  

  Sponsor Package A

Airco Limited
Carrier (Thailand) Limited
Danfoss (Thailand) Co., Ltd.
Kulthorn Group Co., Ltd.
LEAFPOWER Co., Ltd.
Nexter Living Co., Ltd.
Saijo Denki International Co., Ltd.
Siam Daikin Sales Co., Ltd.

   Sponsor Package A

Dunham-Bush (Thailand) Co., Ltd.
Windchill Limited


 

     Sponsor Package B

 

Aeroflex Co., Ltd.
EEC Engineering Network Co., Ltd.
Siam Compressor Industry Co., Ltd.
Jardine Engineering Co., Ltd.
Kruger Ventilation Industries (Thailand) Co.,Ltd.
Thai Engineering and Business Co., Ltd.
W.AND ASSOCIATES Designs Co., Ltd.
ZIEHL-ABEGG (Thailand) Ltd.

         Sponsor Package B

Environmental Network Management Co., Ltd.
I.T.C. (1993) CO LTD