ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนประจำปี 2023-24 (รายละเอียด Sponsor Package) 

  Sponsor Package A

Airco Limited
ฺBNSP Smart Tech Co., Ltd.
Camfil (Thailand) Co., Ltd.
Dunham-Bush (Thailand) Co., Ltd.
I.T.C. (1993) CO., LTD.
Innovative Instrument Co., Ltd.
Kulthorn Group Co., Ltd.
LEAFPOWER Co., Ltd.

   Sponsor Package A

Nexter Living Co., Ltd.
Siam Daikin Sales Co., Ltd.
Windchill Limited
Carrier (Thailand) Limited 
 

     Sponsor Package B

 

Aeroflex Co., Ltd.
EEC Engineering Network Co., Ltd.
Siam Compressor Industry Co., Ltd.
Jardine Engineering Co., Ltd.
Kruger Ventilation Industries (Thailand) Co.,Ltd.
Thai Engineering and Business Co., Ltd.
W.AND ASSOCIATES Designs Co., Ltd.
ZIEHL-ABEGG (Thailand) Ltd.

         Sponsor Package B


I