ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนประจำปี 2022-23  

  Sponsor Package A

Airco Limited
Carrier (Thailand) Limited
Danfoss (Thailand) Co., Ltd.
Kulthorn Group Co., Ltd.
LEAFPOWER Co., Ltd.
Nexter Living Co., Ltd.
Siam Daikin Sales Co., Ltd.
Dunham-Bush (Thailand) Co., Ltd.

     Sponsor Package A

Utile Engineering International Co., Ltd
Windchill Limited

 
 

     Sponsor Package B

 

Aeroflex Co., Ltd.
EEC Engineering Network Co., Ltd.
Eminent Air (Thailand) Co., Ltd.
Jardine Engineering Co., Ltd.
Kruger Ventilation Industries (Thailand) Co.,Ltd.
Thai Engineering and Business Co., Ltd.
W.AND ASSOCIATES Designs Co., Ltd.
ZIEHL-ABEGG (Thailand) Ltd.