เนื่องจาก ASHRAE ได้ก่อตั้งมาเป็นระยะกว่า 100 ปีแล้ว จึงได้รวบรวมบันทึกข้อมูลและผลงานวิจัยเกี่ยวกับ HVAC&R ให้เป็นกลุ่มก้อน ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าไปค้นคว้าหัวข้อที่ท่านสนใจได้จาก Website www.ashrae.org อีกทั้งตัวท่านจะได้ประโยชน์ดังต่อไปนี้
     1.1 ช่วยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเรื่อง HVAC&R ที่สนใจได้ครอบคลุมเกือบทุกเรื่อง
     1.2 ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานหรือทำธุรกิจให้กับตนเอง
     1.3 จะได้รับหนังสือ Hand Book ปีละ 1 เล่ม (ทั้งหมดมี 4 เล่ม) ซึ่งคุณค่าของหนังสือไม่สามารถประเมินค่าได้ เนื่องจากได้ใช้บุคลากรผู้ชำนาญการในการเรียบเรียง และเขียนเป็นจำนวนหลายๆ พันคน เป็นระยะเวลาหลายทศวรรษ Hand Book แต่ละเล่มมีมูลค่าเกินกว่า 150 US$ ค่าสมาชิกรายปี
     1.4 สามารถขอรับทุนในการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาได้
     1.5 เป็นแหล่งถ่ายทอดวิชาการใหม่ๆ มาสู่ตัวท่าน โดยมีข้อมูลมากมายในห้องสมุด On Line
     1.6 สามารถซื้อหนังสือวิชาการต่างๆ ได้ในราคาที่ถูกกว่าปกติ
     1.7 สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ถ้าหากเกิดความขัดแย้งทางด้านแนวความคิดที่แตกต่างกัน
     1.8 มีโอกาสพบปะกับผู้บริหารระดับสูงแต่ละปีของ ASHRAE สหรัฐอเมริกา และ ASHRAE ใน Region-XIII ซึ่งมีประเทศสมาชิกดังนี้ คือ ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย
     1.9 มีโอกาสพบปะกับผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ อาทิเช่น คณาจารย์ นักวิจัย พัฒนา และผู้อาวุโสในวงการ HVAC&R และผู้บริหารของ ASHRAE Thailand Chapter
     1.10 มีโอกาสพบปะกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้บริโภค
     1.11 จะได้รับ ASHRAE Journal 12 เล่มต่อปี รวมทั้ง ASHRAE Insight และ HVAC&R Industry E-Newsletter
     2.1 หากเป็สมาชิกของ ASHRAE Thailand Chapter ด้วยแล้ว สามารถที่จะใช้ห้องสมุดเพื่อค้นคว้าได้
     2.2 เข้ารับการฟังสัมมนาจะได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิก ASHRAE Thailand Chapter
     2.3 จะได้รับ Newsletter 4 เล่ม และ Journal 2 เล่มต่อปี
     2.4 มีโอกาสพบปะกับผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ อาทิเช่น คณาจารย์ นักวิจัย พัฒนาและผู้อาวุโสในวงการ HVAC&R และผู้บริหารของ ASHRAE Thailand Chapter
     2.5 มีโอกาสพบปะกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้บริโภค
     2.6 สามารถเข้ารับฟังการบรรยายเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับ HVAC&R ในราคาถูกเป็นพิเศษ โดยในแต่ละปีจะมี Distinguish Lecturer จาก ASHRAE สหรัฐอเมริกามาให้การบรรยายพิเศษ

     3.1 ค่าสมาชิกรายปีเพียง 21 US$ แทนที่จะเป็น 206 US$
     3.2 ได้รับ ASHRAE Journal 12 เล่มต่อปี
     3.3 ได้รับข่าวสาร ASHRAE Insight
     3.4 สามารถซื้อ ASHRAE Handbook ในราคา 49 US$ (ราคาปกติ 195US$)  และยังได้รับส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อหนังสืออื่นๆที่ ASHRAE จำหน่าย
     3.6 ให้โอกาสในการขอรับทุนการศึกษา และส่ง Project เข้าแข่งขัน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ Chapter Zone XIII ทำให้ช่วยเพิ่มศักยภาพ และความรู้ด้าน
     3.7 ในหน้า Student Zone Web Page สามารถเรียนรู้และสามารถใช้เพิ่มเกรดในการเรียนรู้ด้าน HVAC&R อีกทั้งยังช่วยเพิ่มทักษะและช่องทางการหางานทำในอุตสาหกรรม หรือธุรกิจ HVAC&R ได้ง่ายขึ้น
     3.8 ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมสัมมนาประจำปีของ ASHRAE Student Activity ที่สหรัฐอเมริกา หรือใน Zone ของ Chapter-XIII